• سارم لیگاندرول LGD 4033 بادی تک
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : لیگاندرول LGD 4033
    • رده فارماکولوژیک : SARMs
    • نام برند : بادی تک (Body Tech)
    • شکل دارویی : قرص
    • تعداد : 50 عدد
    • دوز : 2 mg
    • بارکد اصالت : دارد
    • مناسب برای : آقایان, بانوان
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    بیشتر +
  • سارم تستولون RAD140 بادی تک
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : سارم تستولون RAD140
    • رده فارماکولوژیک : SARMs
    • نام برند : بادی تک (Body Tech)
    • شکل دارویی : قرص
    • تعداد : 50 عدد
    • دوز : 10 mg
    • بارکد اصالت : دارد
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    بیشتر +
  • سارم آندارین
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : سارم آندارین GTx-007, S-4
    • رده فارماکولوژیک : SARMs
    • نام برند : بادی تک (Body Tech)
    • شکل دارویی : قرص
    • تعداد : 50 عدد
    • دوز : 20 mg
    • بارکد اصالت : دارد
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    • مناسب برای : آقایان, بانوان
    بیشتر +
  • سارم ایبوتامورن Mk-677 بادی تک
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : سارم ایبوتامورن Mk-677
    • رده فارماکولوژیک : SARMs
    • نام برند : بادی تک (Body Tech)
    • شکل دارویی : قرص
    • تعداد : 50 عدد
    • دوز : 25 mg
    • بارکد اصالت : دارد
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    • مناسب برای : آقایان, بانوان
    بیشتر +
  • خرید سارم سارم کاردارین GW-501516 بادی تک
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : سارم کاردارین GW-501516
    • رده فارماکولوژیک : SARMs
    • نام برند : بادی تک (Body Tech)
    • شکل دارویی : قرص
    • تعداد : 50 عدد
    • دوز : 20 mg
    • بارکد اصالت : دارد
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    • مناسب برای : آقایان, بانوان
    بیشتر +