• سوستانون ZPHC (تست میکس)
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : سوستانون
    • رده فارماکولوژیک : استروئید آنابولیک
    • نام برند : ZPHC
    • شکل دارویی : آمپول
    • تعداد : 10 ویال 1 میلی
    • دوز : 250mg/ml
    • بارکد اصالت : دارد
    • مناسب برای : آقایان
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    بیشتر +
  • سوستانون کوپر
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : سوستانون
    • رده فارماکولوژیک : استروئید آنابولیک
    • نام برند : کوپر (COOPER)
    • شکل دارویی : آمپول
    • تعداد : 10 ویال 1 میلی
    • دوز : 250mg/ml
    • بارکد اصالت : دارد
    • مناسب برای : آقایان
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    بیشتر +
  • سوستانون بادی تک 400mg/ml
    ویژگی‌های محصول
    • نام محصول : سوستانون
    • نام برند : بادی تک (Body Tech)
    • رده فارماکولوژیک : استروئید آنابولیک
    • شکل دارویی : آمپول
    • تعداد : 1 ویال 10 میلی گرمی
    • دوز : 250mg/ml, 400mg/ml
    • شرایط نگهداری : دمای زیر 27 درجه سانتیگراد, مکان خشک و تاریک
    • مناسب برای : آقایان
    بیشتر +